De l'11 al 14 d'abril 2022

c/SANTANDER 7 i c/PONT DEL TREBALL 15

INFORMACIÓ

PODEU CONSULTAR LA INFORMACIÓ DE LES QUATRE ACTIVITATS AQUÍ

INSCRIPCIÓ

DESCARREGAR FULL D'INSCRIPCIÓ I ENVIAR-LO PER CORREU JUNT AL COMPROVANT DE PAGAMENT I AUTORITZACIONS

AUTORITZACIONS

DRETS D'IMATGE, SORTIDES, RECOLLIDA D'INFANTS, MARXAR SOL/A, ADMINISTRAR MEDICACIÓ